T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Tin nóng nghiệp vụ
VNA - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI TỔNG HỢP LỊCH BAY QUỐC TẾ (22/03/2022)

                                                TỔNG HỢP LỊCH BAY QUỐC TẾ

                                                                               Cập nhật 22/03/2022

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines trân trọng gửi Quý Đại lý bảng tổng hợp lịch bay Quốc tế như sau:

Quốc gia

Chặng bay

SHCB

Ngày bay

Giờ bay

Tàu bay

Ghi Chú

VN - SG

SGN - SIN

VN651

Hàng ngày

09:00 - 12:10

A321

Từ 27/3 - 29/10

SIN - SGN

VN650

13:10 - 14:20

A321

SGN - SIN

VN653

Hàng ngày

07:00 - 10:10

A321

Từ 15/04 - 29/10

SIN - SGN

VN652

15:50 - 17:00

A321

SGN - SIN

VN655

Hàng ngày

14:15 - 17:25

A321

Từ 13/04 - 29/10

SIN - SGN

VN654

18:25 - 19:35

A321

HAN - SIN

VN661

Thứ 2,4,6,CN

07:35 - 11:55

A321

Từ 27/03 - 29/10

SIN - HAN

VN660

13:05 - 15:25

A321

DAD - SIN

VN669

Thứ 2,4,6

11:10 - 14:50

A321

Từ 15/04 - 28/10

SIN - DAD

VN668

Thứ 2,4,7

11:10 - 12:50

A321

Từ 16/04 - 29/10

CXR - SIN

VN691

Thứ 3,CN

11:30 - 14:50

A321

Từ 17/04 - 25/10

SIN - CXR

VN690

Thứ 6, CN

11:10 - 12:30

A321

Từ 15/04 - 28/10

PQC - SIN

VN695

Thứ 5,7

12:05 - 14:50

A321

Từ 16/04 - 29/10

SIN - PQC

VN694

Thứ 3,5

11:10 - 11:55

A321

Từ 19/04 - 27/10

VN - MY

SGN - KUL

VN675

Hàng ngày

15:05 - 18:05

A321

Thứ 3,4,5,CN: 27/3 - 12/6,

Hàng ngày: 14/6 - 29/10

KUL - SGN

VN674

19:10 - 20:15

A321

VN - TH

SGN - BKK

VN601

Thứ 2,3,5,CN

08:35 - 10:20

A321

Thứ 2, CN: 27/3-13/6,

Thứ 2,3,5,CN: 16/6-27/10

BKK - SGN

VN600

11:20 - 13:00

A321

SGN - BKK

VN607

Thứ 4,6,7

16:45 - 18:30

A350

Từ 30/03 - 29/10

BKK - SGN

VN606

19:30 - 21:20

A350

HAN - BKK

VN611

Thứ 2,3,4,6,CN

08:40 - 10:50

A321

Thứ 3: 29/03 - 07/06,

Thứ 2,3,4,6,CN: 14/6-28/10

BKK - HAN

VN610

11:55 - 13:55

A321

HAN - BKK

VN615

Thứ 5, 7

09:20 - 11:30

B787

Từ 31/03 - 29/10

BKK - HAN

VN614

12:30 - 14:30

B787

VN - LA

HAN - VTE

VN923

Thứ 4, CN

17:30 - 18:50

ATR

Từ 27/3 - 29/06

VTE - HAN

VN922

19:35 - 20:55

ATR

VN - KH

SGN - PNH

VN853

Thứ 3,5,7

15:45 - 16:45

A321

Giảm 2TS còn 3TS từ LBMH22 từ 29/03 - 30/06

PNH - SGN

VN852

17:35 - 18:45

A321

SGN - REP

VN813

Hàng ngày

17:30 - 19:05

ATR

Mở mới từ 01/07 - 29/10

REP - SGN

VN812

19:50 - 21:55

ATR

VN - ID

SGN - CGK

VN631

Thứ 2,4,7

09:40 - 13:00

A321

Mở mới từ 02/07 - 29/10

CGK - SGN

VN630

13:50 - 17:15

A321

VN - TW

SGN - TPE

VN570

Thứ 2,4,6,7

11:30 - 16:15

A321

Thứ 4,7: 30/3-25/6,

Thứ 2,4,6,7: 29/6-29/10 

TPE - SGN

VN571

17:15 - 19:45

A321

HAN - TPE

VN578

Thứ 3,5, CN

11:40 - 15:30

A321

Thứ 3,5: 29/3 - 30/6;

Thứ 3,5, CN: 28/6 - 27/10

TPE - HAN

VN579

Thứ 2, 3,5

16:30 - 18:30

A321

Thứ 3,5: 29/3 - 30/6;

Thứ 2, 3,5: 4/7 - 28/10

KHH - HAN

VN587

Thứ 4,7

16:10 - 17:50

A321

Từ 30/3 - 29/6

VN - HK

SGN - HKG

VN594

Thứ 5,7

02:35 - 06:30

B787

Mở mới 05/03 

HKG - SGN

VN595

08:00 - 10:05

B787

VN - KR

HAN - ICN

VN416

Thứ 3,4, 6

23:35 - 05:50+

B787

29/3 - 28/10

ICN - HAN

VN417

Hàng ngày

10:05 - 12:40

B787

Thứ 4,5,7, CN: 27/3 - 03/7; 

Daily: 4/7 - 29/10

SGN - ICN

VN408

Thứ 3, 5, 7

23:10 - 06:40+

B787

26/3 - 28/10

ICN - SGN

VN409

Hàng ngày

10:15 - 13:45

B787

Thứ 4,6,CN: 27/3 - 29/6, Daily: 1/7 - 29/10

DAD - ICN

VN430

Thứ 3, 6, 7

00:10 - 06:40

A321

Từ 1/7 - 29/10

ICN - DAD

VN431

11:20 - 14:15

A321

CXR - ICN

VN440

Thứ 2,5,6

23:30 - 06:30

A321

Từ 1/7 - 28/10

ICN - CXR

VN441

Thứ 3,6,7

10:30 - 13:30

A321

Từ 2/7 - 29/10

VN - JP

SGN - NRT

VN300

Hàng ngày

00:05 - 08:00

A350

Thứ 3,7: 29/3 - 28/6,

Hàng ngày: 01/7 - 29/10

NRT - SGN

VN301

09:30 - 13:50

A350

HAN - NRT

VN310

Thứ 4,5,CN

02:00 - 07:35

B787

 

NRT - HAN

VN311

10:00 - 14:00

B787

 

DAD - NRT

VN318

Thứ 3,6,CN

00:05 - 07:35

A321

Từ 1/7 - 28/10/22

NRT - DAD

VN319

10:00 - 13:45

A321

HAN - KIX

VN330

Thứ 2, 5, 6, CN

00:20 - 06:40

B787

Thứ 6, CN: 27/3 - 26/6;  Thứ 2,5,6, CN: 1/7 - 28/10 

KIX - HAN

VN331

10:30 - 13:55

B787

SGN - KIX

VN320

Thứ 3, 4, 7

00:10 - 07:20

A350

Thứ 4,7: 30/3 - 2/7,

Thứ 3,4,7: 5/7 - 29/10 

KIX - SGN

VN321

10:30 - 14:00

A350

SGN - FUK

VN350

Thứ 6, CN

00:05 - 07:20

A321

CN: 27/3-26/6,

Thứ 6, CN: 1/7-28/10 

FUK - SGN

VN351

10:30 - 13:50

A321

HAN - FUK

VN356

Thứ 5,7

01:20 - 07:20

A321

Thứ 5: 31/3 - 23/6;

Thứ 5,7: 30/6 - 29/10  

FUK - HAN

VN357

10:30 - 13:10

A321

SGN - NGO

VN340

Thứ 4, CN

00:05 - 07:30

A350

CN: 27/3 - 3/7,

Thứ 4, CN: 6/7 - 26/10  

NGO - SGN

VN341

10:00 - 14:00

A350

HAN - NGO

VN346

Thứ 3

00:20 - 06:55

A350

Mở mới từ 29/3 

NGO - HAN

VN347

10:15 - 13:40

A350

HAN - HND

VN384

Thứ 2,4,6,CN

08:05 - 15:05

B787

01/7 - 28/10 

HND - HAN

VN385

16:35 - 20:10

B787

VN - AU

SGN - MEL

VN781

Thứ 2,3,5,CN

21:05 - 09:35+

B787

Tăng TS CN từ 6/3,

Thứ 3,5: 29/3 - 30/6,

Thứ 2,3,5, CN: 28/6 - 27/10

MEL - SGN

VN780

Thứ 5,7

Thứ 2,3,4,6

10:35 - 16:25

B787

Thứ 5,CN: đến 27/3,

Thứ 2,4,6: 28/3 - 29/6,

Thứ 2,3,4,6: 01/7 - 28/10

SGN - SYD

VN773

Thứ 2,4,5,7,CN

20:45 - 08:15+

A350

Thứ 4,5,CN: 27/3-26/6,  Thứ 2,4,5,7, CN: 29/6-27/10

SYD - SGN

VN772

Thứ 2,3,5,6,CN

10:15 - 16:10

A350

Thứ 2,5,6: 28/3 - 27/6,    Thứ 2,3,5,6, CN: 30/6-28/10

HAN - SYD

VN787

Thứ 3, 6

23:40 - 12:15

A350

Thứ 6: 27/3 - 30/06,

Thứ 3,6: 01/07 - 29/10

SYD - HAN

VN786

Thứ 4, 7

14:15 - 21:10

A350

Thứ 7: 27/3 - 30/06,

Thứ 4,7: 01/07 - 29/10

VN - US

SGN - SFO

VN98

Thứ 4,5,7, CN

20:20 - 20:30

A350

 

SFO - SGN

VN99

23:55-06:00+2

A350

 

VN - EU

HAN - SVO

VN63

Thứ 3, 6

23:40 - 05:20+

A350

 

SVO - HAN

VN62

Thứ 4, 7

21:55 - 10:35+

A350

 

HAN - LHR

VN55

Thứ 4,6, CN

11:00 - 17:50

A350

Thứ 4: 2/4 - 21/6, CN: 17/4

Thứ 4,6: 29/6 - 28/10

LHR - HAN

VN56

Thứ 4, 6, CN

11:10 - 04:50+

A350

Thứ 4: 30/6 - 22/6;

CN: 3,17/4,

Thứ 4,6: 29/6 - 28/10

SGN - LHR

VN51

Thứ 6

00:25 - 07:40

A350

Mở mới ngày 01/4

LHR - SGN

VN50

Thứ 7

11:10 - 05:45+

A350

 

HAN - CDG

VN19

Thứ 2, 4, 6

11:35 - 19:10

B787

Thứ 2,4: 28/3 - 22/6,

Thứ 2,4,6: 27/6 - 28/10

(Giờ mới: 22:55 - 6:30+)

CDG - HAN

VN18

Thứ 3, 5, 7

14:00 - 06:35+

B787

 

SGN - FRA

VN31

Thứ 4, CN

23:00 - 06:30+

B787

Thứ 4: 30/3 - 22/6,

Thứ 4,CN: 29/6 - 26/10

FRA - SGN

VN30

Thứ 2, 6

14:35 - 07:10+

B787

Thứ 6: 31/3 - 30/6,

Thứ 2,6: 29/6 - 26/10

HAN - FRA

VN37

Thứ 3, 5, 7

23:00 - 06:00+

B787

Thứ 3,5: 29/3 - 23/6,

Thứ 3,5,7: 28/6 -27/10

FRA - HAN

VN36

Thứ 4, 6, CN

13:55 - 05:55+

B787

Thứ 4,6: 29/3 - 23/6,

Thứ 4,6,CN: 29/6 - 28/10

Lưu ý:           

- Lịch bay được cập nhật trên hệ thống Sabre.

- Tra cứu quy định nhập cảnh các nước: Theo quy định ban hành của các nước hoặc tại website Vietnam Airlines như sau: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/covid-19/chuan-bi-truoc-chuyen-bay/hanh-trinh-quoc-te

Quý Đại lý vui lòng thông tin tới khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines - Chi nhánh khu vực miền Nam

Xem các tin tức/sự kiện khác
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC HOÀN VÉ/ EMD TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HỆ TH& (11/04/2024)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG (05/04/2024)
LƯU Ý VỀ VIỆC XUẤT VÉ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁ ƯU ĐÃI 20% CHO CÁC MỨC GIÁ ECO1, ECO2 (22/03/2024)
THÔNG BÁO QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐẠI LÝ XUẤT VÀ VOID VÉ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (19/03/2024)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ DỊCH VỤ CHỌN TRƯỚC CHỖ NGỒI (19/03/2024)
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN SGNDADSGN DỊP NOEL VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH (12/12/2023)
MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QĐ VÀ HD TÍNH GIÁ XUẤT CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN (TGXCTVC) HIỆN HÀNH (04/10/2022)
VNA - THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY NGÀY 02.07.2022 (02/07/2022)
VNA - THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER ĐỂ ĐẶT VÉ TRÊN WEBSITE VNA (30/06/2022)
VNA - THÔNG BÁO GIA HẠN CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI MIỄN PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH F0 (28/06/2022)
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.