T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Tin nóng nghiệp vụ
triển khai giá chiến thuật lệch đầu hành trình nội địa dành cho nhóm 4 khách đi cùng nhau (07/03/2022)

THÔNG BÁO GIÁ

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines trân trọng thông báo triển khai giá chiến thuật lệch đầu hành trình nội địa dành cho nhóm 4 khách đi cùng nhau chi tiết như sau:

  • Số hiệu biểu giá: VNVN22016F_V2.0
  • Hiệu lực xuất vé: 09/03/2022– 31/03/2022
  • Hiệu lực khởi hành: 09/03/2022 – 29/12/2022 và hoàn thành muộn nhất vào ngày 29/12/2022.

HÀNH TRÌNH (V.V)

LOẠI GIÁ

MỨC GIÁ

HAN - PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/UIH/

VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN - PQC/NHA/DLI/VII/VDO/THD/HPH/VDH/

VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD - VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC/HPH/THD;
HPH - NHA/VCA/PQC/DLI/BMV;

VII - VCA/NHA/PQC/BMV; THD - PQC
BMV - THD; VCA - BMV/PQC;

DLI - PQC/HUI/THD/VII/VCA

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-VNF-G4

90% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống

HAN/SGN - DAD

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-VNF-G4

90% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống

HAN/SGN - DAD

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/P-/A-/-VNF-G4

85% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống

HAN -  SGN

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/P-/A-/-VNF-G4

85% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống

Ghi chú:

  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Tham khảo chi tiết mức giá khác khi tra cứu tự động trên hệ thống hoặc theo số hiệu biểu giá trên.
  • Khi tra giá nhập account code VG4.
  • Tham khảo giai đoạn không áp dụng trong phụ lục đính kèm.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên.

Trân trọng cảm ơn.     

Vietnam Airlines – Chi nhánh khu vực miền Nam

Phụ lục biểu giá  VNVN22016F_V2.0 - Giá chiến thuật hành trình nội địa dành cho nhóm 4 khách

*Ngày trong tuần áp dụng

HÀNH TRÌNH

Ngày trong tuần

áp dụng

HAN - PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD - VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC;
HPH - NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV;
THD - DAD/DLI; VII - DLI/VCA/NHA/PQC;
BMV - VII/THD; VCA - BMV/DLI/PQC; DLI – PQC; HUI – DLI

Chủ nhật,

Thứ 2,

Thứ 3

PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH – HAN;
PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB – SGN;
VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC – DAD;
NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV – HPH;
DAD/DLI – THD; DLI/VCA/NHA/PQC – VII;
VII/THD – BMV; BMV/DLI/PQC – VCA; PQC – DLI; DLI - HUI

Thứ 3,

Thứ 4,

Thứ 5

*Giai đoạn không áp dụng

HÀNH TRÌNH

Từ

Đến

HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD - DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-CXR/DLI/PQC; THD-DLI

08-Apr-22

09-Apr-22

28-Apr-22

01-May-22

25-May-22

06-Aug-22

01-Sep-22

03-Sep-22

29-Dec-22

29-Dec-22

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB - HAN; TBB-SGN
DAD - HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD;
CXR/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD

10-Apr-22

11-Apr-22

02-May-22

04-May-22

01-Jun-22

09-Aug-22

03-Sep-22

05-Sep-22

SGN - HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/
CXR/DLI/DAD;
HAN - VII/VCA/VDH;
BMV/PXU - HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD

08-Apr-22

09-Apr-22

29-Apr-22

01-May-22

25-May-22

06-Aug-22

01-Sep-22

03-Sep-22

29-Dec-22

29-Dec-22

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD - SGN;
VII/VCA/VDH - HAN;
HAN/HPH/VII/DAD - BMV/PXU; THD-BMV

10-Apr-22

11-Apr-22

02-May-22

03-May-22

27-May-22

09-Aug-22

03-Sep-22

05-Sep-22

Xem các tin tức/sự kiện khác
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG GIÁ HÀNH LÝ VÀ GIÁ DỊCH VỤ UM-AIVH-PETC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ (06/06/2024)
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC HOÀN VÉ/ EMD TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HỆ TH& (11/04/2024)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG (05/04/2024)
LƯU Ý VỀ VIỆC XUẤT VÉ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁ ƯU ĐÃI 20% CHO CÁC MỨC GIÁ ECO1, ECO2 (22/03/2024)
THÔNG BÁO QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐẠI LÝ XUẤT VÀ VOID VÉ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (19/03/2024)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ DỊCH VỤ CHỌN TRƯỚC CHỖ NGỒI (19/03/2024)
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN SGNDADSGN DỊP NOEL VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH (12/12/2023)
MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QĐ VÀ HD TÍNH GIÁ XUẤT CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN (TGXCTVC) HIỆN HÀNH (04/10/2022)
VNA - THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY NGÀY 02.07.2022 (02/07/2022)
VNA - THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER ĐỂ ĐẶT VÉ TRÊN WEBSITE VNA (30/06/2022)
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.