T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Quy định tính giá và xuất chứng từ
Lưu ý sử dụng câu lệnh Check thuế \'WP\' (18/04/2018)

Vietnam Airlines xin lưu ý với quý đai lý/ anh chị booker câu lệnh tra cứu giá và thuế chính xác nhất trên hệ thống Sabre là câu lệnh tra cứu trực tiếp từ booking tại thời điểm xuất vé (câu lệnh WP) như sau:

 

Mọi câu lệnh tra cứu khác mang tính chất tham khảo tại thời điểm tra cứu.

 

Ví dụ tra giá, thuế từ booking như dưới đây là chính xác:

NO NAMES                                                         

 1 VN 631Q 01MAY T SGNCGK SS1  0950  1300  /E                    

 2 VN 630Q 05MAY J CGKSGN SS1  1350  1705  /E                    

GXB.GXB8J1O 2136/28MAR18                                         

>wpmusd                                                          

01MAY DEPARTURE DATE-----LAST DAY TO PURCHASE 31MAR/2359         

       BASE FARE                 TAXES/FEES/CHARGES    TOTAL     

 1-    USD360.00                     92.80XT       USD452.80ADT  

    XT     54.00YQ      20.00JC       2.00C4      16.80D5        

          360.00                     92.80            452.80TTL  

ADT-01  Q1YVN                                                    

 SGN VN JKT180.00Q1YVN VN SGN180.00Q1YVN NUC360.00END ROE1.00    

RESTRICTIONS MAY APPLY./NON-END.                                 

VALIDATING CARRIER SPECIFIED - VN                                

BAGGAGE INFO AVAILABLE - SEE WP*BAG                    

==

Tra giá, thuế từ câu lệnh WQ chỉ mang tính chất tham khảo:

wqsgn/avncgk-d/musd                                             

PSGR TYPE  ADT                                                   

VERIFY BOOKING CLASS                                             

   FARE BASIS BOOK CODE           FARE TAX/FEES/CHGS  TOTAL      

07 R1YVN      R/R       USD     260.00    76.00      336.00 ADT  

08 N1YVN-T1Y* N/T       USD     240.00    76.00      316.00 ADT  

09 R1YVN-T1Y* R/T       USD     220.00    76.00      296.00 ADT  

10 T1YVN      T/T       USD     180.00    76.00      256.00 ADT  

11 E1MVN      E/E       USD     140.00    76.00      216.00 ADT  

BOOK OPTION OF CHOICE IN APPLICABLE BOOKING CLASS              

--

Xin trân trọng lưu ý 

Xem các tin tức/sự kiện khác
Quy định tính giá và xuất chứng từ vận chuyển hành khách, ban hành 01 ( hiệu lực từ 01/05/2019) (12/01/2022)
Lưu ý sử dụng câu lệnh Check thuế \'WP\' (18/04/2018)
Quy định tính giá và xuất chứng từ vận chuyển hành khách, ban hành 04, sửa đổi 02 (08/01/2015) (08/01/2015)
Quy định tính giá và xuất chứng từ vận chuyển hành khách, ban hành 04, sửa đổi 01 (02/09/2014)
QUY ĐỊNH TÍNH GIÁ VÀ XUẤT CHỨNG TỪ VẬN CHUYẾN HÀNH KHÁCH (21/03/2014)
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.