T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Thông tin về SC (schedule change)
LƯU Ý KHI XÁC NHẬN CHỖ DO THAY ĐỔI GIỜ BAY (29/09/2022)

                                                                                                                                                                      Số: 26/0922/TB-HTB

 

                                                                                              THÔNG BÁO

                                                            LƯU Ý KHI XÁC NHẬN CHỖ DO THAY ĐỔI GIỜ BAY

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines Chi nhánh Việt Nam trân trọng gửi đến Quý Đại lý lưu ý về việc xác nhận chỗ do thay đổi giờ bay (SC) đối với các chuyến bay của VN, VN*/0V và VN*/BL, cụ thể như sau:

Giai đoạn chuyến bay cũ

Giai đoạn chuyến bay mới

Phương án xử lý

Cao điểm

Cao điểm

Đổi miễn phí

Cao điểm

Thấp điểm

Đổi miễn phí

Thấp điểm

Cao điểm

Miễn phí rebook + đóng phát sinh nâng hạng (nếu có)

Chi tiết giai đoạn cao điểm: xem tại phụ lục 1 và phụ lục 2.

Quý Đại lý vui lòng nắm thông tin và thực hiện

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam

 

PHỤ LỤC 1

GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM NỘI ĐỊA

CAO ĐIỂM NỘI ĐỊA

2023

Ghi chú

Chặng bay

From

To

HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD - DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-CXR/DLI/PQC; THD-DLI

29-Dec-22

31-Dec-22

Tết Dương

22-Jan-23

27-Jan-23

Tết Âm

27-Apr-23

01-May-23

30/4-1/5

25-May-23

05-Aug-23

CĐ Hè

31-Aug-23

02-Sep-23

CĐ 2/9

28-Dec-23 

30-Dec-23

 

Tết Dương

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB - HAN; TBB-SGN
DAD - HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD;
CXR/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD

01-Jan-23

03-Jan-23

Tết Dương

24-Jan-23

01-Feb-23

Tết Âm

30-Apr-23

03-May-23

30/4-1/5

27-May-23

06-Aug-23

CĐ Hè

03-Sep-23

05-Sep-23

CĐ 2/9

31-Dec-23

02-Jan-24

Tết Dương

SGN - HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD;
HAN - VII/VCA/VDH;
HAN/HPH/VII/DAD - BMV/PXU; THD-BMV
SGN/VCA - VCS

29-Dec-22

31-Dec-22

Tết Dương

11-Jan-23 

26-Jan-23 

Tết Âm

27-Apr-23

01-May-23

30/4-1/5

25-May-23

05-Aug-23

CĐ Hè

31-Aug-23

02-Sep-23

CĐ 2/9

28-Dec-23 

30-Dec-23

Tết Dương 

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD - SGN;
VII/VCA/VDH - HAN;
BMV/PXU - HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD
VCS - SGN/VCA

01-Jan-23

03-Jan-23

Tết Dương

24-Jan-23

05-Feb-23

Tết Âm 

30-Apr-23

03-May-23

30/4-1/5

27-May-23

06-Aug-23

CĐ Hè

03-Sep-23

05-Sep-23

CĐ 2/9

31-Dec-23

02-Jan-24

Tết Dương

(*) Các giai đoạn khác : Không đổi vé vào D5 chặng HAN/SGN-PQC/DLI/CXR/DAD và D7 chặng PQC/DLI/CXR/DAD-HAN/SGN”

 

 

 

PHỤ LỤC 2

GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM QUỐC TẾ

Chặng bay

From

To

Chặng bay

From

To

VN-GB/FR/DE

26-Jul-22

06-Sep-22

GB/FR/DE-VN

24-Jun-22

16-Aug-22

01-Jan-23

08-Jan-23

15-Dec-22

31-Dec-22

25-Jan-23

02-Feb-23

10-Jan-23

20-Jan-23

26-Jul-23

06-Sep-23

24-Jun-23

16-Aug-23

03-Jan-24

12-Jan-24

15-Dec-23

31-Dec-23

13-Feb-24

18-Feb-24

02-Feb-24

09-Feb-24

VN-RU

12-Jun-22

26-Jun-22

RU-VN

24-Jun-22

16-Aug-22

18-Aug-22

16-Oct-22

18-Sep-22

31-Oct-22

01-Jan-23

08-Jan-23

15-Dec-22

20-Jan-23

12-Jun-23

26-Jun-23

24-Jun-23

16-Aug-23

18-Aug-23

16-Oct-23

18-Sep-23

31-Oct-23

04-Jan-24

08-Jan-24

11-Dec-23

15-Jan-24

VN-LA/KH/MM
LA-KH

17-Apr-22

28-Apr-22

LA/KH/MM-VN
KH-LA

08-Apr-22

14-Apr-22

28-Dec-22

03-Jan-23

28-Dec-22

03-Jan-23

17-Apr-23

28-Apr-23

08-Apr-23

14-Apr-23

28-Dec-23

03-Jan-24

28-Dec-23

03-Jan-24

VN-TH/MY/SG/ID/IN

27-Apr-22

30-Apr-22

TH/MY/SG/ID/IN-VN

01-May-22

03-May-22

01-Jul-22

02-Aug-22

01-Jul-22

02-Aug-22

01-Sep-22

02-Sep-22

04-Sep-22

05-Sep-22

20-Dec-22

03-Jan-23

20-Dec-22

03-Jan-23

22-Jan-23

26-Jan-23

24-Jan-23

29-Jan-23

27-Apr-23

30-Apr-23

01-May-23

03-May-23

01-Jul-23

02-Aug-23

01-Jul-23

02-Aug-23

01-Sep-23

02-Sep-23

04-Sep-23

05-Sep-23

20-Dec-23

03-Jan-24

20-Dec-23

03-Jan-24

10-Feb-24

16-Feb-24

14-Feb-24

18-Feb-24

VN-KR

10-Jan-22

20-Feb-22

KR-VN

10-Jan-22

10-Feb-22

27-Apr-22

30-Apr-22

01-May-22

03-May-22

15-Jul-22

31-Aug-22

17-Jun-22

07-Aug-22

01-Sep-22

02-Sep-22

04-Sep-22

10-Sep-22

09-Sep-22

12-Sep-22

26-Dec-22

19-Jan-23

20-Dec-22

03-Jan-23

26-Jan-23

05-Feb-23

23-Jan-23

31-Jan-23

30-Apr-23

02-May-23

27-Apr-23

01-May-23

15-Jul-23

18-Aug-23

18-Jun-23

10-Aug-23

03-Sep-23

04-Sep-23

01-Sep-23

02-Sep-23

27-Sep-23

30-Sep-23

30-Sep-23

03-Oct-23

23-Dec-23

29-Dec-23

22-Dec-23

02-Jan-24

20-Jan-24

07-Feb-24

11-Feb-24

19-Feb-24

15-Feb-24

22-Feb-24

VN-CN/HK/MO

02-Feb-22

15-Feb-22

CN/HK/MO-VN

15-Jan-22

01-Feb-22

16-Apr-22

18-Apr-22

13-Apr-22

15-Apr-22

27-Apr-22

30-Apr-22

01-May-22

03-May-22

20-Jun-22

31-Jul-22

01-Jul-22

10-Aug-22

04-Oct-22

11-Oct-22

29-Sep-22

05-Oct-22

31-Dec-22

05-Jan-23

23-Dec-22

18-Jan-23

23-Jan-23

31-Jan-23

26-Jan-23

05-Feb-23

10-Apr-23

11-Apr-23

07-Apr-23

08-Apr-23

27-Apr-23

01-May-23

30-Apr-23

02-May-23

04-Oct-23

09-Oct-23

29-Sep-23

05-Oct-23

22-Dec-23

02-Jan-24

23-Dec-23

29-Dec-23

11-Feb-24

16-Feb-24

20-Jan-24

04-Feb-24

 

 

15-Feb-24

19-Feb-24

VN-TW

02-Feb-22

15-Feb-22

TW-VN

15-Jan-22

01-Feb-22

27-Apr-22

30-Apr-22

01-May-22

03-May-22

20-Jun-22

31-Jul-22

01-Jul-22

10-Aug-22

31-Dec-22

05-Jan-23

23-Dec-22

18-Jan-23

23-Jan-23

31-Jan-23

26-Jan-23

05-Feb-23

27-Apr-23

01-May-23

30-Apr-23

02-May-23

22-Dec-23

02-Jan-24

23-Dec-23

29-Dec-23

11-Feb-24

16-Feb-24

20-Jan-24

04-Feb-24

 

 

15-Feb-24

19-Feb-24

VN-JP

10-Jan-22

20-Feb-22

JP-VN

10-Jan-22

10-Feb-22

01-Mar-22

10-Apr-22

28-Apr-22

01-May-22

27-Apr-22

08-May-22

10-Aug-22

20-Aug-22

12-Aug-22

22-Aug-22

23-Dec-22

Xem các tin tức/sự kiện khác
LƯU Ý KHI XÁC NHẬN CHỖ DO THAY ĐỔI GIỜ BAY (29/09/2022)
Thông báo hủy chuyến đi /đến châu Âu từ 29/3-30/4 (23/03/2020)
Thông báo điều chỉnh giờ bay SGN-HAN từ 15/02 - 28/03/2020 (13/02/2020)
Thông báo điều chỉnh lịch bay đi REP (12/05/2016)
Thông báo triển khai Lịch bay mùa hè 2016 (19/02/2016)
Thông báo thay đổi lịch bay đến HUI, CXR (23/07/2015)
Thông tin về SC (schedule change) cho đại lý (02/07/2012)
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.