T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - QĐ đặt chỗ hành khách và quản lý chuyến bay
Triển khai sửa đổi lần 1 năm 2015 Quy định đặt chỗ hành khách và quản lý chuyến bay (06/11/2015)
- Căn cứ theo công văn 2754/TCTHK-TTBSP ngày 20/10/2015 về việc triển khai sửa đổi lần 1 năm 2015 Quy định Đặt chỗ hành khách và Quản lý chuyến bay; Vietnam Airlines Chi nhánh Khu vực miền Nam triển khai đến Quý Đại lý bản sửa đổi lần 01 Quy định Đặt chỗ hành khách(QĐHK) và Quản lý chuyến bay (QLCB) như sau

Ấn vào đây để download.

Xem các tin tức/sự kiện khác
VNA - TRIỂN KHAI XỬ LÝ BOOKING QUỐC TẾ HỦY DUPE (18/07/2018)
Vietnam Airlines lưu ý lỗi Book chỗ khống (02/03/2018)
Triển khai sửa đổi lần 3 năm 2017 Quy định đặt chỗ hành khách và quản lý chuyến bay (12/10/2017)
Triển khai sửa đổi lần 1 năm 2015 Quy định đặt chỗ hành khách và quản lý chuyến bay (06/11/2015)
QUY ĐỊNH ĐẶT CHỖ HÀNH KHÁCH VÀ QUẢN LÝ CHUYẾN BAY (23/04/2014)
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.