T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Tin VNA
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY SGNBMVSGN TRONG DỊP LỄ 2/9 (11/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v cập nhật tăng chuyến đường bay SGNBMVSGN trong dịp lễ  2/ 9, cụ thể: 

Cặp VN7414/7415 vào các ngày 31/8 và  04/9, giờ bay SGN 20:20 - BMV 22:05

Quý...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY SGNTHDSGN TỪ NGÀY 04/09 - 05/09 (11/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay SGNTHDSGN từ ngày 04sep - 05sep2023, cụ thể: 

Cặp VN7274/7275 giờ bay 1410/1730

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY HANTBBHAN TỪ NGÀY 20/08 - 01/09 (11/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay HANTBBHAN từ ngày 20/8 - 01/09/2023, cụ thể: 

Cặp VN7651/7650 bay vào D1357 từ ngày 20/8 - 01/09/2023, giờ bay 07:25/10:15

Quý Đại lý...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY SGNDLISGN TRONG THÁNG 9 (10/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay SGNDLISGN trong tháng 9, cụ thể: 

Cặp VN1386/1387 vào 02/09/2023, giờ bay 13:55/15:45

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và...

Xem tiếp
THÔNG BÁO UP TÀU TO TĂNG TẢI ĐƯỜNG BAY VIỆT NAM VÀ PARIS TRONG THÁNG 9 VÀ 10 (09/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v up tàu to hơn để tăng tải đường bay giữa Việt Nam và Paris trong tháng 9 và 10, cụ thể các ngày sau: 
- SGN-CDG: 21/09, 23/09, 26/09, 28/09, 30/09, 03/10, 05/10, 07/10

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN TUYẾN ĐƯỜNG BAY SGNUIHSGN TRONG THÁNG 9 (08/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay SGNUIHSGN trong tháng 9, cụ thể: 

Cặp VN7392/7393 vào 31/08/22, giờ bay 05:50/08:05

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY SGNHUISGN TRONG THÁNG 9 (08/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin thông báo tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay SGNHUISGN trong tháng 9, cụ thể: 

Cặp VN7374/7375 vào 01-05/09/23, giờ bay 22:25/+00:20

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY HANHUIHAN TRONG THÁNG 8 (04/08/2023)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin cập nhật tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay HANUIHHAN trong tháng 8 cụ thể: 

- Cặp VN7623/7622 vào ngày 11/8, giờ bay 09:45/13:00.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY HANHUIHAN TRONG THÁNG 8 (04/08/2023)

Vietnam Airlines xin cập nhật tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay HANHUIHAN trong tháng 8 cụ thể: 

- Cặp VN7541/7540 vào ngày 11/8 và 13/8, giờ bay 8:15/10:15.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và tư vấn cho khách hàng.

Xin...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY HANUIHHAN trong lễ 2/9 (04/08/2023)

Vietnam Airlines xin cập nhật tới Quý Đại lý v/v tăng chuyến đường bay HANUIHHAN trong lễ 2/9 cụ thể: 

- Cặp VN7623/7622 vào ngày 01/09 và 04/09, giờ bay 19:25/21:50.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin và tư vấn cho khách hàng.

Xin...

Xem tiếp
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.